Geometrie a orient

Kolekce vznikla v roce 2017 v rámci absolutoria a zahrnuje deset návrhů triček určených pro volnočasovou aktivitu. Cílem bylo propojit volnou neboli uměleckou grafiku s užitou. Toho bylo docíleno tak, že veškeré návrhy vznikly na počítači, avšak na trička byly přeneseny za pomoci tradiční techniky linorytu a ofsetových barev. Tvorba matric byl dlouhý proces a každé tričko z nich vytištěné je originálem, protože je potisknuto ručně lisem.
Jelikož se zabývám i fotografováním, fotodokumentace je taktéž mým dílem.